Knjiga
Tisoč let mraka in luči
Oris kulturne zgodovine srednjega veka: slikarstvo, glasba, literatura
Urejanje: Dragica Perme
Založba: Modrijan, 2017
Knjiga je izšla s finančno podporo JAK RS.
mehka vezava, 214 str.
Mere: 23,5x16, 554 g
ISBN: 978-961-287-001-0
Cena: 23,90 €
Recenzija Bukla

Srednji vek, ki se je začel nekako s padcem rimskega imperija, trajal pa je približno do odkritja Amerike in začetka renesanse, se smatra za temačno in tako v kulturnem kot znanstvenem smislu precej neproduktivno obdobje v razvoju Evrope. Učitelj slovenščine in prevajalec Marko Trobevšek (1965), se je odločil, da v to občutenje srednjeveške teme prinese nekaj svetlobe. V kompaktno pisani monografiji pred nami najprej razkrije ključne družbene okvire tega tisočletnega obdobja, od vitezov in križarskih vojn do porajanja znanosti in univerz ter inkvizicije, v nadaljevanju pa se posveti ključnim dosežkom v tem času na različnih umetnostnih področjih, od slikarstva, kiparstva in arhitekture do glasbe in literature, s čimer pokaže, da čas, ki nam je dal tako gotske katedrale kot Božansko komedijo še zdaleč ni bil tako zaostal, kot se morda misli, poleg tega pa je da(ja)l tudi dobra izhodišča za kasnejši evropski razcvet. Ob koncu knjige avtor nameni nekaj besed slovenskim prednikom v tem času, s poudarkom na Brežinskih spomenikih, na kratko pa povzame tudi dogajanje izven Evrope, od Rusije in Azije do Amerike. Poljudna in informativna strokovna knjiga.

Samo Rugelj; Bukla 137

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.

O knjigi

Knjiga na zanimiv in privlačen način razprostre tančico skrivnostnega srednjega veka. Delo teži k povezovanju in sintezi. Prinaša svež pogled na dobo in pregledno predstavi njene dosežke v slikarstvu, arhitekturi, glasbi in literaturi. Razloži, kako so v srednjem veku pojmovali področja, ki jih danes združuje pojem umetnosti, v kakšni hierarhiji so jih videli, in načenja vprašanje njihove povezanosti; pojave skuša dosledno razlagati v povezavi z zgodovinskimi okoliščinami. Razgleduje se tudi po srednjeveškem naravoslovju in filozofiji, s čimer teži k celovitemu prikazu duha časa. Na več mestih se dotika Slovencev oziroma njihovih prednikov v srednjem veku, posebej pa se jim posveti še v daljšem pripisu na koncu. Podoben pripis je posvečen sočasnim neevropskim civilizacijam, s čimer je evropski srednji vek postavljen v širši kontekst.

Marko Trobevšek (1965), učitelj slovenščine, se s kulturno zgodovino, v grobem razumljeno kot vzporedno zgodovino različnih umetnosti, ukvarja zadnjih nekaj let. Zanimanje za različna umetnostna področja izvira iz njegovega rednega dela, saj ukvarjanje z literaturo sproža vprašanja o razmerju do drugih umetnosti in povezanosti s siceršnjim duhovnim in sploh zgodovinskim dogajanjem v posameznih obdobjih. Trobevšek je prevedel dobrih deset leposlovnih knjig iz francoščine, nemščine, angleščine in španščine. Je avtor nekaj spremnih študij in jezikoslovnih razprav.