Knjiga
Slovenski zgodovinski atlas
Spremna beseda: Niko Grafenauer
Urejanje: Drago Bajt, Marko Vidic
Založba: Nova revija, 2011
Knjiga je izšla s finančno podporo JAK RS.
trda vezava, 243 str.
Mere: 31x24,5 cm, 1864 g
ISBN: 978-961-6580-89-2
Cena: 109,00 €
Kategorije:
Ključne besede:
Založnik o knjigi

Slovenci do sedaj še nismo imeli zgodovinskega atlasa, ki bi zajemal celotno slovensko zgodovino, čeprav je eden naših najpomembnejših zemljevidov, znameniti Kozlerjev Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, nastal že leta 1853, izšel pa šele leta 1861.

 

Šele Slovenski zgodovinski atlas na več kot 243 kartah, 59 skicah, tlorisih ter tabelah in grafičnih prikazih zajema vsa najpomembnejša obdobja slovenske zgodovine od prazgodovinskih kultur na naših tleh do osamosvojitve Slovenije kot neodvisne države. Razdeljen je na štiri kronološke razdelke (antiko, srednji vek, novi vek ter 19. in 20. stoletje). Antično obdobje predstavlja slovensko ozemlje v kameni, bakreni, bronasti in železni dobi, v času poselitve Keltov in Rimljanov, selitve ljudstev v pozni antiki in v dobi zgodnjega krščanstva. V srednjem veku so bistveni dogodki naselitev Alpskih Slovanov, nastanek Karantanije in Spodnje Panonije, širjenje krščanstva iz Ogleja in Salzburga, nastanek slovenskih dežel, mest, gradov in utrdb z grofi Celjskimi na čelu. Novi vek zaznamujejo protestantizem, kmečki upori, širjenje Habsburžanov, baročna kultura, uveljavljanje slovenskega jezika, nastajanje novih posvetnih in cerkvenih upravnih tvorb v času Marije Terezije, jožefinske reforme in francoska zasedba v času Ilirskih provinc. 19. in 20. stoletje zamejuje obdobje od predmarčne dobe do 1. svetovne vojne, čas prve svetovne vojne, vključitev Slovenije v Jugoslavijo, obdobje 2. svetovne vojne in povojnih sprememb vse do osamosvojitve Slovenije in njene vključitve v Evropsko unijo.

Slovenski zgodovinski atlas je zato kot pionirsko delo slovenskega zgodovinopisja in historične kartografije, ki na svojevrsten način dopolnjuje in nadgrajuje zbirko Slovenska kronika, naša ključna nacionalna izdaja in eden izmed slovenskih državotvornih temeljev, ki nas zgodovinsko, kulturno in identitetno potrjuje v samozavesti.

Kot »družinski kartografski album« pripada vsem Slovencem, saj so v njem zarisane korenine celotnega slovenskega naroda, predvsem pa je namenjen vsem, ki lastno zgodovino doživljajo kot del svoje identitete, hkrati pa jo razumejo tudi kot širšo kulturno in civilizacijsko vrednoto. Prav zato je Slovenski zgodovinski atlas tako atlas tistih, ki spoznavajo našo zgodovino, kakor tudi tistih, ki ustvarjajo našo prihodnost.