Knjiga
Slovenski etimološki slovar
Založba: Modrijan, 2003
trda vezava, 1022 str.
Mere: 24x16,5 cm
ISBN: 961-6465-37-6
Cena: 46,00 €
Založnik o knjigi

Slovar je namenjen vsakomur, kogar zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od kod so v slovenščino prišle besede referendum, interpelacija, invazija in kateri so njihovi pomeni. Zasnovan je kot jezikovni priročnik, ki pojasnjuje, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. Za vsako geselsko iztočnico je navedeno stoletje, v katerem je določena beseda prvič zapisana v kakem slovenskem besedilu (podatek, ki ga v prvi izdaji ni bilo). H geslom iz prve izdaje (1997) je dodanih več kot 800 geselskih člankov, pri čemer so upoštevane novejše etimološke razlage, pri tujkah pa je naveden vsaj okvirni pomen. Knjiga je tako od prve izdaje obsežnejša za 122 strani in vsebuje več kot 9000 gesel in 30 tisoč najpogostejših slovenskih besed.

Knjiga je izšla v sodelovanju z Založbo ZRC.