Urednikov uvodnik
Slovensko knjižno založništvo je v občutljivih časih, saj ni povsem jasno, kaj se bo z njim dogajalo v bližnji prihodnosti. Po eni strani se pozitivni gos­podarski učinki zadnjih let.. več>
Knjiga
Barž = kons
Besede v prostoru
Izbor in urejanje: Igor Saksida
Spremna beseda: Igor Saksida
Ilustracije: Damijan Stepančič
Urejanje: Gaja Kos
Založba: Miš, 2015
Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
trda vezava, 175 str.
Mere: 19x19, 731 g
ISBN: 978-961-272-197-8
Spletna cena: 30,95 €
V ceno je vključen 9,5% DDV
Na zalogi, rok dobave 3-4 dni
Kategorije:
Recenzija Bukla

Nov izbor Kosovelove poezije obsega 110 pesmi iz avtorjeve bogate literarne zapuščine. Pesmi je izbral, uredil in jih v knjižno izdajo s spremno besedo pospremil Igor Saksida, medtem ko jih je z ilustracijami opremil Damijan Stepančič. Kot že vsi prejšnji tudi ta izbor ni kronološki, ampak vsebinski, njegovo vodilo pa je bila pesnikova vpetost v današnji čas. Pesmi so razdeljene v dva sklopa, prvi – NIHIL-O-MELANHOLIJA – v središče postavlja pesniški jaz, medtem ko je drugi – H2SO4 – usmerjen k družbi. Oba dopolnjujejo posamezne misli iz Kosovelovih dnevnikov. Dvodelno naravnanost nakaže že naslov: BARŽ namreč označuje pesnikovo baržunasto liriko, kot je svoje zgodnje pesmi imenoval Kosovel, ki se je v tej fazi še izrazito naslanjal na impresio­nizem, medtem ko je KONS (konstruktivizem) sklepna faza njegovega pesništva. Pesemska sklopa vsebinsko nista strogo ločena, saj to niti ne bi imelo smisla. Veličina Kosovelovih literarnih stvaritev je ravno v tem, da je pozorno spremljal tako domače kot evropsko literarno (ekspresionizem, futurizem, zenitizem itd.) vr(v)enje, ki pa mu ni slepo sledil, ampak v eni sami pesmi, tudi v konsih, raje tekoče in povsem izvirno prepletal prvine vseh omenjenih avantgard, vključno s predhodnimi literarnimi smermi. Vendar ne gre le za slog. Temeljni pojem, ki ga uvaja Kosovel za razumevanje nove umetnosti in družbe, je človečanstvo. Moral bi biti zelo indiferenten bralec, da ne bi opazil aktualnosti njegovih pesmi, npr. Tragedije na oceanu: »Jaz ne varujem najlepših sanj, / moj grob je širok, moj grob je teman,« ali Sodobnih mrtvil: »Politika ubija, resnica ubija, / misel ubija, religija ubija, / vse ubija, ubija človeka.« Ne gre torej le za avtorja, ki je pomembno vplival na literarne zanamce, ampak za to, da je njegova poezija še kako pisana na kožo tudi današnjemu času. Vemo, kaj se je začelo v Evropi dogajati dob­rih deset let po Kosovelovi smrti (1926), si bomo tudi tokrat zatiskali oči pred resnico?

Kristina Sluga; Bukla 118-119

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.