Urednikov uvodnik
Kaj se je dogajalo s poročanjem o kulturi v pretek­lem obdobju? Nič dobrega. Zadnje, krizno desetletje je bolj ali manj potekalo v smeri poudarjene erozije prisotnosti kulture v celot­nem.. več>
Avtor
Galileo Galilei
ZRC, ZRC SAZU, 2009, mehka vezava, 39,00 €
Galileovo delo Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem iz leta 1632, »kopernikanski manifest« in eno najslavnejših del iz zgodovine.. več>