Urednikov uvodnik
Slovensko knjižno založništvo je v občutljivih časih, saj ni povsem jasno, kaj se bo z njim dogajalo v bližnji prihodnosti. Po eni strani se pozitivni gos­podarski učinki zadnjih let.. več>
Novica
DESETLETNICA PROJEKTA RASTOČA KNJIGA
Datum dogodka: Sreda, 23.05.2012
V sredo, 23. 5. 2012, ob 11.00, bodo v Državnem svetu Republike Slovenije slovesno obeležili desetletnico projekta Rastoča knjiga in se s podelitvijo priznanj zahvalili najzaslužnejšim. Priznanja državnega sveta za prispevek pri razvijanju in graditvi Rastoče knjige bodo prejeli dr. Janez Gabrijelčič, duhovni vodja in gonilna sila projekta, dr. Mihael Glavan, prof. Jože Zupan in Andreja Tomažin.


Na slovesnosti bosta o knjigi in pomenu projekta poleg prejemnikov priznanj spregovorila mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana in Cvetka Selšek, predsednica društva Rastoča knjiga.


Že deset let Državni svet RS skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Mestno občino Ljubljana, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani ter Društvom Rastoča knjiga skrbi za rast in razvijanje projekta Rastoča knjiga ob ljubljanskem parku Navje, ki je nastal kot pomnik knjigi, simbolu slovenstva, na katerem utemeljujejo tudi povezovanje z drugimi narodi. Po tem, ko so jeseni ob parku Navje dvignili knjigo deklice z rastočo knjigo, ki jo je kot vsako leto oplemenitil nov verz, verz Prešernovega nagrajenca Miroslava Košute »S knjigo listam v lepoto in skrivnost samega sebe«, se bodo tokrat s podelitvijo priznanj zahvalili tistim najzaslužnejšim, tistim, ki so v teh desetih letih s svojo predanostjo in strokovnostjo pomagali graditi to uspešno in vse širšo zgodbo.


Projekt, ki se je pred desetimi leti pričel na podlagi ideje o izgradnji slovenskega pomnika knjigi in na pobudo znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, univerzitetnih, založniških in cerkvenih ustanov, je nastal ob prehodu v novo tisočletje, ob desetletnici mlade države, tisočletnici Brižinskih spomenikov, štiristo petdesetletnici prve slovenske knjige ter dvestoletnici Prešernovega in Slomškovega rojstva ter  je v tem času prerasel v mednarodni projekt Združene rastoče knjige sveta, ki se mu vsako leto pridruži več držav. Gre za edinstven  projekt v svetu, ki se mu v želji po graditvi medkulturnega dialoga in mirnega sobivanja s pomočjo knjige vsako leto pridružijo nove države. Lani so se tako knjigam Finske, Indije, Irske, Norveške in Rusije, ki si jih lahko obiskovalci parka Navje po predstavitvi vsake države ogledajo na zaslonih na dotik, pridružile še knjige Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije Francije in Srbije.


Rastoča knjiga je vseslovenski pomnik hvaležnosti za življenje s knjigo. Knjiga je v slovenski zgodovini mnogo več kot zgolj knjiga. Za nas je bila vselej pomemben simbol. Kot narod nas je utrjevala navznoter in obenem utrdila naše poti v globalno zakladnico znanja.Društvo rastoča knjiga

Poglavitni razlog za ustanovitev društva Rastoča knjiga je bil manko ustrezne kulturne politike, ki bi tudi po vstopu Slovenije v Evropsko unijo zavarovala slovensko literarno izročilo in s tem slovenski jezik. Poslanstvo društva je opozarjanje na kulturne vrednote slovenske preteklosti. Glavni cilj društva je udejanjane arhitekturne stvaritve simbola Rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj in identiteto Slovencev kot nenehno učeče se družbe. Sicer pa je koordinator projekta Rastoča knjiga Državni svet RS, medtem ko se projekt vsebinsko povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.Deklica z rastočo knjigo

Kipec Deklice z rastočo knjigo kiparja Jerneja Malija stoji v Župančičevi jami tik ob Navju, pokopališču velikanov slovenske kulture in njihovih velikih podpornikov. Podstavek, na katerem sedi, se vsako leto dvigne in na njem zasije nov verz, ki ponazarja ljubezen do slovenske besede, slovenske kulture in slovenskega naroda. Kip deklice s knjigo simbolno vključuje tudi slovenske knjižne mejnike, kot so Brižinski rokopisi, Trubarjev Abecedarij in Katekizem, Dalmatinov prevod Biblije in Prešernove Poezije.