Urednikov uvodnik
Slovensko knjižno založništvo je v občutljivih časih, saj ni povsem jasno, kaj se bo z njim dogajalo v bližnji prihodnosti. Po eni strani se pozitivni gos­podarski učinki zadnjih let.. več>
Novica
Simpozij o prihodnosti slovenske kulture
Četrtek, 18. maj 2017 med 11.00 in 13.00, dvorana Društva slovenskih pisateljev
Datum dogodka: četrtek, 18.05.2017

Rudi Šeligo je bil velik pisatelj in dramatik, ki je v svojih delih s posebno tenkočutnostjo motril posameznikovo vpetost v dogajanje sveta. Če je bil v njegovi umetnosti vselej v ospredju nemirni posameznik, potem se je v svojem javnem delovanju z vso zavzetostjo posvečal družbenemu kontekstu. Rudi Šeligo se je zavedal, da lahko posameznik živi polnokrvno življenje le v svobodni in demokratični družbi. Opravljal je številne pomembne javne funkcije in velja danes za eno ključnih osebnosti slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Še danes odmeva njegov predlog nacionalnega programa za kulturo, dokument iz leta 2000, ki slovi po svoji vizionarskosti in ni produkt samozadostne birokracije. Šeligov nacionalni program za kulturo vse do danes ni presežena gesta kulturne politike na Slovenskem in predstavlja kot tak odlično izhodišče za razpravo o aktualnih kulturnopolitičnih vizijah. Zdi se zelo pomembno, da teh vizij ne pišejo zgolj uradniki, ampak v prvi vrsti umetniki in intelektualci in da ohranjajo taki spisi mobilizacijski naboj. Brez kulture in umetnosti se odpira pot v barbarstvo.
 
Ob obletnici rojstva Rudija Šeliga zato Fundacija Rudi Šeligo v sodelovanju z zavodom Beletrina in Društvom slovenskih pisateljev pripravlja simpozij na temo prihodnosti slovenske kulture, na katerem bodo s 15-minutnimi prispevki na naslovno temo nastopili:
 
- dr. Ignacija Fridl Jarc
- Niko Grafenauer
- Ifigenija Simonovič
- Luka Lisjak Gabrijelčič
- dr. Jani Virk
- Anton Peršak
- Miha Kosovel
 
Pogovor bo povezoval Mitja Čander, uvodni nagovor Aleš Šeligo.
 
Vljudno vabljeni!
 
Simpozij organizirajo: Ustanova fundacija Rudija Šeliga in zavod Beletrina v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev.