Novica
Ljubljana, Unescovo mesto literature
Slovenski knjižni sejem
Datum dogodka: Ponedeljek, 27.11.2017

Ob 14. uri

Povezovalec
Nada Vodušek

Prireja
Društvo slovenskih pisateljev

Gostje
Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo na MOL, Tina Popovič, vodja pisarne Unescovega mesta literature, Damjan Zorc, koordinator programa

Sklop
Pisateljski oder

Decembra 2015 je Ljubljana prejela naziv Unescovo mesto literature in tako postala del svetovne mreže osemindvajsetih mest, ki posvečajo posebno pozornost literaturi. Naziv je stalen in pomeni tako priznanje minulemu delu kot zavezo za prihodnost. Pomeni priznanje odličnosti, hkrati pa Ljubljano dolgoročno zavezuje k podpiranju in razvijanju širšega področja knjige. Vključenost v družbo dvajseterice mest literature pomeni tudi priložnost za povezovanje živahnega področja literature doma in odpira mednarodna sodelovanja med mesti, ki omogočajo deljenje izkušenj, povezovanja na ravni programov, festivalov, organizacij in literarnih prostorov, kroženje avtorjev ter uvajanje rezidenčnih programov.