Urednikov uvodnik
Ta zgodba se dogaja v Ameriki, seveda pa lahko med vrsticami začutite, da v njej razmišljam predvsem o Sloveniji. Pa pojdimo. Njegovo knjigarno smo našli že zvečer, ko smo.. več>
Novica
Tiskovna konferenca Nove revije
Spoštovani!                                                                                 

Ob izidu treh novih knjig pri založbi Nova revija ste vabljeni na njihovo predstavitev.

Delo dr. Albina Kralja Teologija osvoboditve in slovenski katoličani (zb. Paradigme) prikazuje na eni strani religiozne, kulturne in socialne osnove, ki so spodbudile teologijo osvoboditve v Latinski Ameriki, na drugi pa oblike njene recepcije pri slovenskih katoličanih.

»Če bi hoteli opredeliti teologijo osvoboditve glede na njen nastanek in cilj, bi smeli pritrditi Leonardu Boffu, da teologija osvoboditve nastaja iz etičnega gnusa nad revščino in iz odkrivanja velikih množic na robu našega kontinenta,« je zapisal avtor spremne besede  dr. Avguštin Lah.

Delo bo na tiskovnem srečanju predstavil dr. Janez Juhant, ker ima avtor knjige trenutno neodložljive obveznosti v tujini.  

Za današnjo civilizacijo in naš čas je zagotovo pomenljiva knjiga dr. Mateje Pevec Rozman Etika in sodobna družba s podnaslovom MacIntyrejev poskus utemeljitve etike (zbirka Libra, ur. Lovro Šturm).

Avtorica pokaže, razčleni in dopolni MacIntyrejev zanimivi poizkus utemeljitve etike, ki se je znova obrnil k vrlini. Jo je znal najti, utemeljiti in narediti obvezujočo za vso skupnost, za vse človeštvo? Filozof škotskega rodu je v svojem stremljenju uspel, toda le za svojo skupnost, zato je svojo etiko skromno poimenoval »komunitarna«.

Knjigi je dodana tudi razprava dr. Antona Jamnika Komunitarizem kot poskus utemeljitve etike.

O knjigi bodo na tiskovnem srečanju spregovorili Mateja Pevec Rozman, Anton Jamnik in urednik.

Delo dr. Marka Kosa Pot Slovenije k odličnosti in s podnaslovoma Izgledi in ovire, Razkrinkavanje iluzij o odličnosti v prelomni dobi že z naslovom in podloženimi mu oznakami izpričuje, da gre za kritično obravnavo današnjega družbenega dogajanja pri nas, za globalizacijske procese in v tej optiki za več kot nezavidljivo stanje duha na Slovenskem.

Knjigo bosta predstavila njen avtor in pisec spremne besede dr. Matej Makarovič.

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 19. novembra, ob 11. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

                       Vljudno vabljeni!