Knjiga
Medkulturna vzgoja in izobraževanje
Vključevanje otrok priseljencev
Urejanje: Aleksej Kalc
Založba: ZRC, ZRC SAZU, 2017
Zbirka: Migracije
mehka vezava, 380 str.
Mere: 20,5x14,5, 530 g
ISBN: 978-961-05-0013-1
Spletna cena: 25,00 €
V ceno je vključen 9,5% DDV
Trenutno ni na zalogi, rok dobave po dogovoru
Recenzija Bukla

Avtorica, sodelavka Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, je več kot deset let sodelovala v različnih projektih, kjer se je srečevala z izzivi vključevanja in na podlagi tega napisala obsežno delo. Sestavljeno je iz dveh delov. V prvem spoznamo razvoj vključevanja (otrok) priseljencev konec 20. in na začetku 21. stoletja, drugi del pa nam predstavi model medkulturne vzgoje in izobraževanja. Po eni strani gre za opazovanje in oceno preteklega dela, po drugi strani pa za predloge, kako dobre prakse še nadgraditi in optimizirati ter kakšne so pasti in nevarnosti slabega pedagoškega dela ter političnega načrtovanja. V procesu vključevanja priseljenskih otrok morajo poleg šole seveda sodelovati starši pa tudi lokalna skupnost, največ dela pa pripade učiteljicam in učiteljem, ki naj s stalnim usposabljanjem razvijajo svojo medkulturno zmožnost. Vižintinova ugotavlja, da le takšni pedagogi lahko spodbujajo tudi medkulturne zmožnosti pri svojih učencih.

Žiga Valetič; Bukla 137

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.

O knjigi

Marijanca Ajša Vižintin v znanstveni monografiji Medkulturna vzgoja in izobraževanje analizira politike vključevanja za priseljence, razvoj večkulturne in medkulturne pedagogike, soočanje s predsodki in njihovo preseganje, odpira vprašanje sestavljene identitete, pojasnjuje, od kod in zakaj prihajajo otroci priseljenci v Slovenijo. V drugem delu predstavlja inovativni model medkulturne vzgoje in izobraževanja, sestavljen iz sedmih kriterijev: 1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, 2. sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev, 3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo, 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih, 5. medkulturni dialog na šoli, 6. sodelovanje s (starši) priseljenci, 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo.V medkulturni model vključevanja so aktivno vključeni vsi: učenci in starši, priseljeni in nepriseljeni, pedagoške delavke, delavci, priseljenci sami, društva priseljencev, organizacije v lokalnem okolju in pristojni državni organi. Vsaka pedagoška delavka, vsak pedagoški delavec s svojim odnosom, z znanjem in dejanji soustvarja vključevalno (ali izključevalno) družbo. Vsak je soodgovoren za vključevanje.