Knjiga
Zgodovina moderne države
Od začetkov do sedanjosti
Izvirnik:
Geschichte des modernen Staates: Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Geschichte des modernen Staates: Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Prevod: Marko Bratina
Založba: Krtina, 2017
Zbirka: Krt
mehka vezava, 114 str.
ISBN: 978-961-260-103-4
Spletna cena: 17,00 €
V ceno je vključen 9,5% DDV
Trenutno ni na zalogi, rok dobave po dogovoru
Recenzija Bukla

Wolfgang Reinhard (1937), zaslužni profesor zgodovine na Univerzi v Freiburgu je do zdaj napisal več kot deset knjig, njegova Zgodovina moderne države iz leta 2007 pa je njegov prvi prevod v slovenščino. V njej avtor analizira nastanek države, pri čemer vzroke za vzpon moderne države vidi v številnih kontingentnih dogodkih skozi poldrugo tisočletje, ob tem pa je šlo za nujne pogoje, ki so bili dani samo v Evropi. Ta je bila že geografsko razčlenjena v različne, razmeroma majhne pokrajine, kar se je potem odražalo v njenem političnem pluralizmu, seveda pa je pot do države v vsakem primeru vodila prek monarhij, ki so se, odvisno od posameznega območja, nekako med 18. in 20 stoletjem, prek različnih faz – od dvornega življenja in pojava državnih služb do razrešitve razmerja s Cerkvijo – začele preobražati v države moči in totalne države, ki smo jim priča tudi danes. Sedanja državna oblast nam­reč posega celo v spore glede spočetja, prisluškuje njegovim pogovorom, poskrbi za odstranitev njegovega trupla itn. Reinhard tako trdi, da sta se stopnjevanje politične participacije v demokraciji in največja identifikacija državljana z državo izkazala za pot prehoda državne oblasti v totalno državo.

Samo Rugelj; Bukla 136

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.

O knjigi

Knjiga Zgodovina moderne države. Od začetkov do sedanjosti prinaša kratek, vendar izjemno informiran pregled zgodovine moderne države in analizo njene trenutne razvojne stopnje. Reinhard najprej poda konceptualno opredelitev države in jo razmeji od ostalih oblik politične organiziranosti, kot sta imperij ali republika. Po njegovem naj bi bila država specifično evropska institucija, ki je lahko nastala zgolj v posebnih geografskih in ekonomskih pogojih, in sicer kot rezultat dediščine antike, zlasti cerkvene organizacije in tradicije rimskega prava, in kulture novejših ljudstev. Avtor spremlja vzpon moderne države od srednjega veka do razvitja v totalno državo. V zaključnem poglavju se posveti zatonu moderne države, ki po eni strani prevzema čedalje več funkcij in posameznika spremlja na vsakem koraku njegovega življenja, po drugi strani pa hkrati izgublja zmožnost samostojnega delovanja, saj je čedalje bolj podvržena prisili naddržavnih in poddržavnih, včasih celo povsem zasebnih izvorov pravil, tako da ji namesto političnega oblikovanja družbe ostaja le še vloga usklajevanja danih interesov. 
Wolfgang Reinhard, zaslužni profesor za novejšo zgodovino na Univerzi v Freiburgu, se ukvarja s področji zgodovinske antropologije, primerjalne ustavne zgodovine in kulturno ekspanzijo Evrope.