Urednikov uvodnik
Nekajkrat mesečno se neznanci (pa tudi znanci ali pa njihovi prijatelji) obrnejo name (ali na Buklo) s takim ali drugačnim založniškim vprašanjem. Običajno gre za avtorje, ki.. več>
Avtor
Galileo Galilei
ZRC, ZRC SAZU, 2009, mehka vezava, 39,00 €
Galileovo delo Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem iz leta 1632, »kopernikanski manifest« in eno najslavnejših del iz zgodovine.. več>