Urednikov uvodnik
Ta zgodba se dogaja v Ameriki, seveda pa lahko med vrsticami začutite, da v njej razmišljam predvsem o Sloveniji. Pa pojdimo. Njegovo knjigarno smo našli že zvečer, ko smo.. več>
Novica
V torek, 23. avgusta, predstavitev Slovenskega zgodovinskega atlasa

Predstavitev Slovenskega zgodovinskega atlasa bo v torek, 23. avgusta ob 11. uri  v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3 v Ljubljani.

 

 

Slovenci vse do danes nismo imeli atlasa svoje zgodovine, saj je bila ta na kartah vedno vključena v širše zgodovinske atlase Jugoslavije, Evrope ali sveta, predvsem za potrebe osnovnih in srednjih šol. Take šolske atlase so v času nekdanje Jugoslavije izdajali zlasti v Zagrebu. Prvi poskus, da bi bila slovenska zgodovina prikazana na posebnih zemljevidih v samostojnem atlasu, je bil Zgodovinski atlas Slovenije, ki ga je v nemogočih razmerah pripravil in izdal prof. Roman Pavlovčič, izšel pa je v begunskem taborišču v Spittalu leta 1948 in nato še za šolsko rabo v Buenos Airesu 1960. To je bil prvi, še zelo nebogljen poskus tovrstnega kartografskega prikaza zgodovine Slovencev. Kasneje pa sta potreba in hotenje, da se pripravi strokovno dosti bolj poglobljeno in pretehtano izdajo takega atlasa, zorela med zgodovinarji dlje časa.

Po desetih letih dela, od zamisli do izida, je pri založbi Nova revija naposled le izšel Slovenski zgodovinski atlas, ki na 242 kartah in 21 izsekih, 54 skicah in tlorisih ter 15 tabelah in grafičnih prikazih zajema vsa pomembna obdobja slovenske zgodovine od prazgodovinskih kultur in izročil na naših tleh do osamosvojitve Slovenije kot neodvisne države. Knjigo dopolnjuje tudi imensko kazalo, ki vsebuje 4714 gesel.

Atlas je pionirsko delo slovenskega zgodovinopisja in historične kartografije. Pomeni vrhunski strokovni podvig, ki nas zgodovinsko, kulturno in identitetno označuje in potrjuje.

S takšnim prikazom zgodovinskega dogajanja na svojih tleh se lahko pohvali zelo malo nacij in držav v Evropi. Po uredniški plati sta za izdelavo atlasa zaporedno skrbela Drago Bajt in Marko Vidic.

Slovenski zgodovinski atlas bodo na javni promociji predstavili avtorji:

dr. Boris Golec, dr. France M. Dolinar, dr. Miha Kosi, dr. Aleš Gabrič, mag. Tomaž Nabergoj in mag. Mateja Rihtaršič.

Slavnostni govornik bo predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik prof. dr. Jože Trontelj.