Novica
32. Slovenski knjižni sejem - petkovo dogajanje v gosteh
Datum dogodka: Petek, 25.11.2016

Celoten program 32. Slovenskega knjižnega sejma si lahko ogledate TUKAJ.

SEJEM V GOSTEH

Knjižni sejem je v letu 2015 ponudil v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije novost: dogodke, ki smo jih naslovili Sejem v gosteh. Knjižni sejem je "šel iz Cankarjevega doma v Ljubljani", kjer tradicionalno poteka. S prireditvami Sejem v gosteh želimo dogajanje knjižnega sejama približati tudi tistim, ki zaradi različnih okoliščin ne morejo obiskati sejma ter jim omogočiti osebno srečanje z različnimi slovenskimi pisatelji. Poleg obiskov različnih ustanov širom Slovenije bomo letos prvič izvedli tudi sejem v gostujočem mestu, v Brežicah.

 


 

PE, 25. november 2016, 10.00 – 12.00, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca

Niko Grafenauer bo s Pedenjpedom obiskal Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.

Center Janeza Levca Ljubljana (CJL)  je vzgojno izobraževalna ustanova, ki jo sestavljajo štiri organizacijske enote: tri šole, Dom in Izobraževalni center Pika za strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, predvsem otrok z motnjami v duševnem razvoju in otrok z motnjo avtističnega spektra. Poleg tega sta znotraj CJL tudi dva oddelka, Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči  (Mobilna specialno pedagoška služba) in Oddelek za projektne dejavnosti. Ustanoviteljica ustanove je Mestna občina Ljubljana. CJL je tudi ustanovitelj Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, ki izvaja socialno varstveno storitev varstva, vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

PE, 25. november 2016, 10.00 – 12.00, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni 

V Republiki Sloveniji se kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, izvršujejo v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, ki delujejo na trinajstih lokacijah. Največji Zavod za prestajanje kazni zapora je na Dobu, kjer moški obsojenci prestajajo kazen daljšo od enega leta in pol do 30 let zaporne kazni. Varovance bo obiskal pisatelj Nejc Gazvoda

32. Slovenski knjižni sejem, Država v fokusu: Italija. 

VABLJENI!