Knjigarna Bukla
Knjiga
Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste
Urejanje: Maja Jug Hartman
Založba: Hart, 2016
mehka vezava, 32 str. Mere: 26x21 cm, 143 g go here ISBN: 978-961-6882-25-5 see url
Cena: 12,90 €
Trenutno ni na zalogi, rok dobave po dogovoru
Založnik o knjigi

follow site Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij. To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli. Njihovo neustavljivo širjenje grozi, da bodo prevladali nad domorodnimi vrstami in za vedno spremenili ekosisteme, od katerih so te odvisne. Zaskrbljenost, da invazivne vrste predstavljajo znatno nevarnost za svetovno biotsko raznovrstnost in ekološko celovitost, je že dolgo tema pogovora evropskih držav. Zato je ukrepanje, podprto z mednarodnimi dogovori nadzorovanja tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo, tudi v Sloveniji več kot nujno. V knjigi so zbrane rastlinske in živalske invazivne tujerodne vrste, ki so pri nas najpogostejše.

source link
Recenzija Bukla

Pod resnim naslovom te knjige se skrivajo tiste rastline in živali, ki so bile tako ali drugače, pogosto s človekovo pomočjo, prenesene iz svojega naravnega okolja v neko drugo, kjer so se ustalile in se začele širiti. Ker pa v novem okolju (travnik, gozd, reka ...) nimajo naravnih sovražnikov, povzročajo škodo ekosistemu ali škodljivo vplivajo nanj. V priročni knjižici je podrobno predstavljenih nekaj takih vrst. Sem spada nekaj dreves (robinija, amerikanski javor …) in grmovnic (japonska medvejka, metuljnik), veliko zeli (ambrozija, orjaški dežen, kanadska in orjaška zlata ­rozga, sirska svilnica …) pa tudi nekaj vod­nih rastlin (račja zel, vodna solata.) Če se nam zdi, da lahko ras­tline še nekako obvladamo, pa je več težav z živalskimi vrstami, predvsem žuželkami (tigrasti komar in harlekinska pikapolonica), pa plazilci (rdečevratka) in sesalci (nutrija, pižmovka). Poučno!

Renate Rugelj; Bukla 126

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.