Knjigarna Bukla
Knjiga
Ideja socializma
Poskus aktualizacije
Izvirnik:
Die Idee des Sozialismus (2015)
Die Idee des Sozialismus
Prevod: Mojca Dobnikar Urejanje: Zdravko Kobe Spremna beseda: Gorazd Kovačič
Založba: Krtina, 2016 Zbirka: Krt
Knjiga je izšla s finančno podporo JAK RS.
mehka vezava, 153 str.
Mere: 19,5x13,5 cm, 198 g
ISBN: 978-961-260-094-5
Spletna cena: 20,00 €
V ceno je vključen 9,5% DDV
Na zalogi, rok dobave 3-4 dni
Založnik o knjigi

follow site Axel Honneth, nemški filozof in sociolog, je poleg Habermasa najvidnejši predstavnik t. i. kritične teorije družbe in nasploh eden od najpomembnejših sodobnih nemških filozofov. Njegovo delo bi lahko opredelili kot nadaljevanje metodološke zastavitve frankfurtske šole, ki poskuša biti na ravni časa in je pripravljeno stopiti v dialog z drugimi sodobnimi pristopi, posvečenimi vprašanjem oblasti, pravičnosti in moralnosti. V slovenščino je bila doslej prevedena Trpeti zaradi nedoločnosti. Reaktualizacija Heglove Pravne filozofije.

V pričujočem delu si Honneth prizadeva prebiti blokado sodobnega političnega mišljenja, ki si kljub vedno bolj očitni nevzdržnosti obstoječega družbenega modela ne zna več niti zamišljati sveta onstran kapitalizma. V ta namen poseže nazaj po ideji socializma. Gesta je seveda tvegana, saj je zgodovinska hipoteka socializma težka. Vendar Honneth ocenjuje, da je njegov poskus udejanjanja »družbene svobode« s poudarkom na načelu solidarnosti v osnovi prepričljiv, da je še vedno »ohranil neko živo iskro« in da je bil tako teoretski kot praktični obračun z njim prekratek. V poskusu »aktualizacije« zato najprej razišče razloge, ki so privedli do zgodovinskega razvrednotenja socializma. Podrobna obravnava izvorov in herojske dobe socializma ga privede do teze, da je socializem kot otrok industrijske revolucije že v začetku zagrešil napako, da je emancipacijski projekt omejil na ekonomsko področje. V skladu s tem se njegov nauk glasi, da mora socializem, da bi spet pridobil mobilizacijsko moč, opustiti svojo fiksacijo na ekonomijo in načelo solidarnosti razširiti na druge družbene sisteme, ki so prav tako pomembni za udejanjenje svobode, kot so na primer oblikovanje skupne volje, osebni odnosi, družina ipd. Kaj naj bi to konkretno pomenilo, skuša Honneth pokazati v drugem delu knjige, kjer predstavi socializem kot projekt, ki je odprt za »eksperimentiranje«, in kot »demokratično formo življenja«.

Recenzija Bukla

Nemški filozof in sociolog Axel Hon­neth (1949) v Ideji socializma poskuša aktualizirati družbeno ureditev, ki je bila še pred manj kot sto leti izrazito mogočna in za razvoj zahodne družbe tako ključnega pomena, da so ji razumljivo vsi vidnejši družbeni teoretiki namenili izčrpno razpravo. Kot ključen predstavnik t. i. kritične teorije družbe Honneth izvira iz refleksije trenutnega nevzdržnega položaja družbe, ki je ujeta v kalup kapitalizma. Z obstoječimi družbenoekonomskimi razmerami nezadovoljna družba sicer natančno ve, česa noče, a hkrati nima nobene ideje, v kateri smeri naj bi se obstoječe stanje razvijalo. Ne le, da družba ni zmožna razviti alternative, v možnost njenega obstoja sploh ne verjame, kar, kot opozarja Honneth, povzroča močno prisotno frus­tracijo na Zahodu. Da bi presegel ta protisloven položaj, se ­Honneth loti liberalne (re)interpretacije socializma, ki je glede na zadnje dogodke v svetovni politiki zelo aktualno branje.

source link Vanja Jazbec; Bukla 129-130

go here

© Bukla – Besedilo je avtorsko zaščiteno, glej Pogoji uporabe.

see url
Kdor je kupil to knjigo, je kupil tudi..