Novica
Obrazi sveta v Modernih klasikih
Slovenski knjižni sejem: Debatna kavarna
Datum dogodka: Ponedeljek, 27.11.2017

Ob 11. uri

Povezovalec
dr. Aljoša Harlamov

Prireja
Cankarjeva založba

Gostje
dr. Andrej Blatnik, Zdravko Duša, Iztok Ilc

Prevodi so svojevrstno okno v svet drugih kultur in družb, toda ne smemo pozabiti, da je naš pogled navzven zmeraj tudi nekako uokvirjen. Ob izidu jubilejne 100. knjige zbirke Moderni klasiki Cankarjeve založbe se bomo tako po eni strani pogovarjali o tem, kakšen pogled na množico kultur, družb in zgodovin si lahko slovenski bralec zgradi s pomočjo zbirke – kako mu Moderni klasiki gradijo resnico (globaliziranega) sveta. Po drugi strani pa se bomo vprašali tudi, kaj nam zbirka pove o tem, kako so njeni snovalci in sodelavci videli svet v vsej njegovi različnosti – kdo je izbiral Moderne klasike in kako?