Pojdi na glavno vsebino
Brezplačna dostava za naročila nad 29 €
041 670 666(vsak delavnik 9h-16h)
0
Drugo

VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO!

Pia Marincelj, Bukla 132-133, 24.5.2017

VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO!

V začetku aprila je v Trubarjevi hiši literature potekala predstavitev projekta »VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO!« (ViA), ki ga od leta 2016 organizira Javna agencija za knjigo RS, sofinancira pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt je načrtovan za štiri leta, v tem času pa naj bi vanj vključili približno 400 udeležencev iz socialno ranljivih skupin. Cilj projekta je krepitev kompetenc oz. zmožnosti, ki jih v skladu z Evropskim referenčnim okvirjem vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj ter dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Vključene so osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, zaporniki v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog. Odrasli posamezniki iz socialno ranljivih skupin, vključeni v različne institucije po državi s pomočjo izbranih strokovno podkovanih mentorjev (pisateljev, pesnikov in ilustratorjev s pedagoškimi in didaktičnimi referencami za delo s ciljnimi skupinami projekta) ob obravnavi kakovostnih slovenskih leposlovnih del razvijajo lastno ustvarjalnost, sposobnosti kreativnega izražanja in pisanja ter druge kulturne potenciale, izboljšujejo svojo digitalno pismenost (uporabljajo bralnike in se spoznavajo z e-knjigo, sistemom COBISS, dostopom do knjižničnega gradiva …), se kreativno izražajo ter krepijo samozavest in veščine samopredstavitve in javnega nastopanja. Tako izboljšujejo svoje socialne spretnosti ter se v največji možni meri vključujejo v družbo in posledično na trg dela. Poleg spoznavanja književnosti, kreativnega pisanja in izražanja so udeleženci vključeni tudi v modul ilustriranja, vsak mentor pa lahko na srečanja povabi tudi goste, ustvarjalce s knjižnega področja in druge strokovnjake z različnih področij, ki dodatno obravnavajo posamezne teme programa (npr. sociologi, novinarji, kulturologi).

Pred začetkom izvajanja posameznega sklopa usposabljanj Javna agencija za knjigo RS (JAK) vsako leto izvede seminar za mentorje skupin, zasnovan na podlagi specifičnih ciljnih skupin, s katerimi bodo delali posamezni mentorji. Ciljne skupine in lokacije izvajanja programa se vsako leto menjajo. Mentor obiskuje skupine na terenu, vsaka skupina ima v enem letu svojega mentorja, ki lahko na ta način s svojimi udeleženci stke poseben odnos, kar pozitivno vpliva na dinamiko dela.
Leta 2016 je bil program usposabljanja izveden v 7 skupinah, uspeš no pa ga je opravilo kar 81 % vseh udeležencev. V letu 2017 je v usposab ljanje vključenih 8 skupin udeležencev.

Usposabljanje ViA v TS Sostro (Zavod Pelikan-Karitas) z gostom Juretom Engelsbergerjem

Usposabljenje ViA v ZPKZ Maribor, mentor Tone Partljič

V Trubarjevi hiši literature sta dogodek predstavljali koordinatorki projekta pri JAK-u, Zarika Snoj Verbovšek in Mojca Bergant Dražetič, pridružili pa so se jima gosti: Aleš Novak, direktor JAK-a, Nataša Konc Lorenzutti, mentorica v Zavodu Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS Sostro), udeleženka projekta iz te terapevtske skupnosti, Tone Partljič, mentor v ZPKZ Maribor, udeleženec skupine iz ZPKZ Maribor, Ciril Horjak, mentor delavnic v Društvu Altra, ter dr. Suzana Oreški, predsednica društva Altra. Direktor JAK-a je imel pozdravni nagovor, koordinatorki sta na kratko predstavili poglavitne poudarke projekta in zbornik, konferenca pa se je odvijala v prijaznem neformalnem vzdušju, kjer so sodelujoči predstavili svoje izkušnje in poglede na projekt.Vse izkušnje so bile izjemno pozitivne, projekt se je vseh zelo osebno in čustveno dotaknil. Udeleženka iz Zavoda Pelikan – Karitas je povedala: »V društvu se veselimo vsakega petka, ko pride Nataša, saj drugače tu vlada rutina, dolgčas pa nas ubija in vodi nazaj v odvisnost. Nataša s svojim obiskom rutino ubije. Dolgčas si zdaj zapolnimo z branjem, po dolgih letih mi je v užitek v roke prijeti knjigo in kaj lepega prebrati. Mi smo zelo zadovoljni, da smo vključeni in aktivirani!«
»Ko sem bil obsojen na prestajanje zaporne kazni, sem se odločil, da bom skušal to prestati čim bolj aktivno, z vključevanjem v razna izobraževanja, skupine in projekte. Za projekt, povezan z literaturo, ki je bila meni popolnima tuja, sem se odločil predvsem zaradi mentorja, g. Partljiča. Veliko znanja nam prinesejo tudi različni gosti, ki so neverjetne, izredno zanimive osebnosti. Na srečanjih se ogromno pogovarjamo, vsi pa smo začeli več brati,« je povedal udeleženec delavnic iz zavoda za prestajanje kazni.

Mentor projekta ViA Ciril Horjak, Društvo Altra

Mentor projekta ViA Tone Partljič, ZPKZ Maribor

Pisatelj Tone Partljič je poudaril tudi terapevtski učinek, ki ga ima na udeležence pisanje lastnih besedil, Ciril Horjak pa je opozoril, da srečanja poleg udeležencev močno vplivajo tudi na mentorje, njihovo osebno rast in spreminjanje. Predsednica društva Altra je izrazila presenečenje nad odlično pripravljenim konceptom, ki se odlično sklada s poslanstvom društva in cilji ter tem, da lahko ljudje iz literarnega pod ročja tako globoko razumejo izključenost ranljivih skupin: »Pa saj, ravno umetnost razume razsežnost človekovega bivanja, čustvovanja in seže v globino človeka. Umetnost dosega destigmatizacijo ranljivih skupin! Pristop mentorjev ni omejen s strokovno diagnostiko, pristopajo pa z veliko mero empatije, senzibilnosti in razumevanja.«
20. aprila je v okviru Slovenskih dnevov knjige v Trubarjevi hiši literature potekal literarni dogodek BRALCI, KI SO POSTALI AVTORJI: literarno branje prispevkov projekta »Vključujemo in aktiviramo!«. Na dogodku so udeleženci projekta iz različnih institucij in njihovi mentorji prebirali prispevke, ki so nastali v okviru projekta in so objavljeni v zaključnih zbornikih Človeško srce čudna je stvar in Pobeg v literaturo.
»VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO!« je tako prvi veliki evropski projekt kohezijske politike, ki ga JAK izvaja v takem obsegu, in tudi prvi s področja kulture v okviru nove finančne perspektive (ni financiran iz razpisa). Projekt je inovativen, saj na neobičajen način povezuje področja, ki jih po navadi ne smatramo za sorodna. Izjemno pozitivni odzivi potrjujejo, da je projekt dober, smiseln, koristen in utemeljen. JAK je na podlagi dosedanjih izkušenj dobil motivacijo za nadaljevanje izvajanja projekta v prihodnosti in celo njegovo morebitno širitev. Direktor meni, da bi projekt utegnil postati primer dobre prakse interdisciplinarnega povezovanja področja kulture s širšimi družbeno relevantnimi vsebinami in problematiko. Za JAK, ki je v prvi vrsti pristojen zlasti za financiranje projektov s področja knjige, projekt predstavlja simbolen vstop v intenzivnejšo fazo razvoja in izvajanja dopolnitvenih aktivnosti in tako pomeni širitev in nadgrad njo njihovega osnovnega poslanstva.

V letu 2016 so v projektu sodelovali:
ZPKZ Ig, ZPKZ Dob, ZPKZ Koper, CUDV Črna na Koroškem, CUDV Dolfke Boštjančič Draga, CUDV Dobrna, ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava.

V letu 2017 je v projekt vključenih 8 skupin:
- ZPMZKZ Celje, ZPKZ Ig, ZPKZ Maribor,
- dve društvi s področja odvajanja odvisnosti od drog: Društvo Projekt Človek in Zavod Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS Sostro)
- tri društva, ki skrbijo za osebe s težavami v duševnem zdravju: Društvo Altra, Društvo Vezi (v skupino so vključeni tudi udeleženci iz DC Šent Postojna in SVZ Dutovlje) in Društvo Novi paradoks.

Pri projektu sodeluje okoli 30 mentorjev in okoli 30 mentorjev ilustratorjev:
Tadej Golob, Samira Kentrić, Barbara Korun, Jure Engelsberger, Tone Partljič, Arjan Pregl, Cvetka Bevc, Matej de Cecco, Nataša Konc Lorenzutti, Peter Škerl, Ciril Horjak, Matija Medved, Lenart Zajc, Andreja Peklar, Neli Filipić, Damijan Stepančič, David Krančan, Maja Vidmar, Aksinja Kermauner, Ivan Mitrevski, Dušan Šarotar, Mojca Sekulič Fo, Alja Adam …


Povej naprej

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...